toàn tây

Biếm họa 24h: “Chết cười” với đội hình toàn tây của ĐT Việt Nam【toàn tây】: Đội hình toàn tây