Tuyển Việt Nam "hú vía" vì Đức Chinh và Adriano Schmidt

Tuyển Việt Nam "hú vía" vì Đức Chinh và Adriano Schmidt

Trong buổi test nhanh ngày 28.3, Hà Đức Chinh, Adriano Schmidt và bác sĩ Trần Anh Tuấn có kết quả dư